Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Hà

Huyện Sơn Tịnh

Tỉnh Quảng Ngãi

Công bố danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai

15/01/2024 10:53    --

.
.

Tài liệu đính kèm: QD 71 CONG BO DANH MUC TTHC MOI SUA DOI BO SUNG BAI BO TRONG LINH VUC DAT DAI.pdf

Xã Tịnh Hà | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Hà

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân xã Tịnh Hà.

Điện thoại: 0255 3842272; Fax: 0255 3842272;Email: ubndxatinhha@gmail.com.

Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hà.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang