Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Hà

Huyện Sơn Tịnh

Tỉnh Quảng Ngãi

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

07/03/2024 10:43    --

.

.Thực hiện Công văn số 41/VHTT ngày 01/3/2024 của Phòng văn hóa và Thông tin huyện Sơn Tịnh V/v tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức xã; Đài truyền thanh xã; 11 Ban thôn; và đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các Hội đoàn thể xã theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã.

(Có file kèm theo).

Tài liệu đính kèm: CV 124 TUYEN TRUYEN CCHC 2024.pdf

Xã Tịnh Hà | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Hà

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân xã Tịnh Hà.

Điện thoại: 0255 3842272; Fax: 0255 3842272;Email: ubndxatinhha@gmail.com.

Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hà.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang