Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Hà

Huyện Sơn Tịnh

Tỉnh Quảng Ngãi

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ TRẬN SƠN TỊNH, HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI

29/04/2024 09:52    --

.

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ TRẬN SƠN TỊNH, HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Công văn số 2089/UBND-NC ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Sơn Tịnh thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024, bắt đầu vào lúc 07h00

Để cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải thành lập thị trấn Sơn Tịnh thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; để công tác lấy ý kiến xác định đúng phạm vi, đối tượng lấy ý kiến của Đề án, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Tịnh Hà xây dựng các văn bản triển khai và đăng tải Đề án và các văn bản liên quan của tỉnh, huyện trên Trang Thông tin điện tử xã để cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã biết, thực hiện.

(Có Đề án và các văn bản liên quan kèm theo)

Tài liệu đính kèm: LAY Y KIEN CU TRI VE DE AN THANH LAP THI TRAN SON TINH.rar

Xã Tịnh Hà | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Hà

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân xã Tịnh Hà.

Điện thoại: 0255 3842272; Fax: 0255 3842272;Email: ubndxatinhha@gmail.com.

Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hà.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang